Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Sữa tươi sương sáo đường đen
Sữa tươi trân châu đường đen
Trà hoa hồng sữa tươi
Trà sữa hoa hồng
Trà sữa Thái đỏ
Trà Thái xanh sữa tươi
Trà Thái đỏ sữa tươi
Trà chanh Sawadee

Trà chanh Sawadee

..

0 VNĐ

Trà Hoa hồng macchiato
Trà hoa hồng mật ong
Trà hoa hồng vải
Trà Hoàng kim chanh mật ong
Trà Hoàng kim macchiato
Trà hoàng kim mật ong
Trà Thái xanh Macchiato
Trà sữa hoa hồng đá xay
Trà sữa Thái xanh đá xay
Trà sữa Thái đỏ đá xay
Trà hoa hồng

Trà hoa hồng

..

0 VNĐ

Trà Thái hoàng kim
Trà Thái xanh

Trà Thái xanh

..

0 VNĐ

Trà Thái đỏ

Trà Thái đỏ

..

0 VNĐ

Trà xanh Thái Lan