Trụ sở chính Sawadee

Địa chỉ: 388 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Tp.HCM

Số điện thoại: 0901816333

Email: contact@sawadee.com.vn